เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอิศรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ หรือ สสส. ซึ่งมีทั้งผู้สื่อข่าวและช่างภาพจาก 11 องค์กรสื่อ เข้าร่วมการอบรม
โดยระหว่างกล่าวเปิดพิธี นายประสงค์ ได้ชี้แจงกรณีข้อกล่าวหาจากสำนักข่าวพระนครสาส์น เกี่ยวกับการรับงบประมาณสนับสนุน จาก สสส.ที่ได้รับต่อเนื่องหลายปี มูลค่าเกือบร้อยล้านบาท โดยสำนักข่าวอิศรา ได้เขียนวัตถุประสงค์การของบประมาณเอาไว้ เพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมสุขภาวะ แต่ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา กลับไม่เคยมีการทำสื่อ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาวะออกมาเลย จึงมีความน่าสงสัย ว่าอาจจะมีการใช้งบประมาณ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่ได้เขียนโครงการเอาไว้ และอาจเข้าข่ายการทุจริตเงินภาษีของประชาชน
ซึ่งนายประสงค์ ได้ชี้แจงว่าที่ผ่านมา สถาบันอิศรา ได้ดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ไม่ใช่การทำสื่อ แต่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ทั้งที่ดำเนินการโดยสถาบันอิศราเอง และโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรแม่ แต่ไม่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
อีกทั้งการนิยามคำว่าสุขภาวะ ก็อาจจะหมายถึงสุขภาวะทางจิตที่ดีได้ด้วย เช่นการอบรมนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน ที่จัดขึ้นในวันนี้ ก็สามารถเป็นหนึ่งในโครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของประชาชนได้ เพราะจะทำให้ประชาชน สามารถได้รับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะทางจิต จากการนำเสนอของผู้สื่อข่าว ที่ผ่านการอบรมในวันนี้
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก http://shows.voicetv.co.th/voice-news/100658.html

Related News

Share

About Author

mark