เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 เว็บไซด์สำนักข่าวไทย ได้เผยแพร่เนื้อหาข่าว “อีสท์วอเตอร์ตั้ง กก.สอบ หลัง สตง.ส่งหนังสือร้องเรียน “ประพันธ์ อัศวอารี” เกี่ยวข้องทุจริต คาด 30 วันได้ข้อสรุป” มีเนื้อหาว่า นายจิรัฏฐ์ นิธิอนันตภร ประธานกรรมการบริหารและการลงทุน บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ แถลงกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีนายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต บริษัทขอชี้แจงว่านายประพันธ์อยู่ระหว่างการลาพักร้อนเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการลาโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้ถูกสั่งให้ลาพัก ทั้งนี้ เมื่อการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 ของบริษัทนำหนังสือร้องเรียนจาก สตง.มาแจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบบริษัทฯ ได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมารวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน จึงจะได้ข้อสุป ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งต่อ กปภ. สตง. และแถลงให้สื่อมวลชนทราบ

“หลังจากมีหนังสือร้องเรียนจาก สตง. ได้พูดคุยกับนายประพันธ์ ซึ่งนายประพันธ์ไม่สบายใจและมีความบริสุทธิ์ใจที่จะให้การตรวจสอบเป็นไปโดยความโปร่งใส จึงขอลาพักร้อนจนกว่าจะมีผลการตรวสอบจะได้ข้อสรุป บริษัทฯ ขอยืนยันที่จะทำการตรวจสอบโดยด้วยความโปร่งใส เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบขณะนี้อยู่ระหว่างกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป้็นธรรมกับทุกฝ่าย” นายจิรัฏฐ์ กล่าว

ส่วนกรณีที่หนังสือร้องเรียนระบุถึงความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายหนึ่ง บริษัทฯ เป็นห่วงการตรวจสอบหรือไม่ นายจิรัฏฐ์ ยอมรับว่ากังวลกับเรื่องนี้ แต่บริษัทต้องชี้แจงเพราะเป็นบริษัทมหาชน จะปิดกั้นข้อมูลต่อสาธารณชนไม่ได้ บริษัทฯ เชื่อว่าถ้า สตง.ไม่มีข้อมูลคงไม่มีหนังสือร้องเรียนออกมา บริษัทฯ เน้นความโปร่งใสสุจริตอยู่แล้ว ส่วนการจะเอาไปโยงกับการเมืองหรือมีการเมืองแทรก คงเป็นเรื่องของตัว ส.ส.ที่ถูกกล่าวอ้าง

“จะเป็นการเมืองหรือไม่ ผมว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้ว เพราะหน่วยงานที่ส่งหนังสือมาเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้และเป็นหน่วยงานที่อำนวยความเป็นธรรม บริษัทขอยืนยันไม่มีทางเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองอย่างแน่นอน และขอยืนยันว่าไม่ว่าผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร เราจะรายงานต่อ กปภ.และ สตง.หากพบว่ามีคนผิดเราให้ สตง.ดำเนินการเต็มที่” นายจิรัฏฐ์ กล่าว

สตงพบทุจริต
โดยทีมงานพระนครสาส์น ได้ตรวจสอบพบเอกสารลับของ “สตง.” ซึ่งได้แจ้งพบความผิดปกติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ “อีสท์ วอเตอร์” ที่ “ผู้บริหารบางคนของบริษัท” ไปร่วมกับ “ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” ทุจริตจนทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นเสียหาย เป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท โดย “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)” เลขที่ ตผ0018/647 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค” แจ้ง “ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค” ระบุว่า ได้รับข้อมูลว่าการประปาส่วนภูมิภาค ได้เปิดบริษัทในเครือ คือบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วปล่อยให้นายประพันธ์ อัศวอารี นายเจริญสุข วรพรรณโสภาคและนางวิราวรรณ ธารานนท์ ร่วมกันทำการอันทุจริตในการจัดซื้อที่ดินและจัดจ้างโดยกำหนดราคากลางเกินจริง ดังมีพฤติการณ์ดังต่อไปนี้
1.งานจัดจ้างก่อสร้างและจัดซื้อที่ดินทุกงานจะต้องมีบริษัท บ้านค่าย จำกัด ซึ่งเป็นครอบครัวของนายสาธิต ปิตุเตชะ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
2.นายประพันธ์ อัศวอารี และพวกได้จัดทำโครงการที่มิได้ดำเนินการจริงไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งผลประโยชน์ออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ผ่านนายสาธิต ปิตุเตชะ ส่วนที่ 2 ใช้ซื้อกรรมการที่มาจากนักการเมือง และส่วนที่ 3 แบ่งกันระหว่างนายประพันธ์ อัศวะอารีและพวก
สำหรับ บริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน) นั้น เป็นบริษัทที่มี“การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เป็นผู้ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 โดยการประปาส่วนภูมิภาคนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า สตง.ได้รับข้อมูลการทุจริตของผู้บริหารบริษัทอีสท์ วอเตอร์ มาก่อนหน้านี้แล้วได้มีการสั่งการไปยัง กปภ.เพื่อให้มีการตรวจสอบ จากนั้น กปภ.ได้สั่งให้อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งนายประพันธ์ ได้ยื่นหนังสือลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้ว

Related News

Share

About Author

mark

(2) Readers Comments

  1. ได้เงินจาก การประปายังไม่พอ ยังได้กำไรจากหุ้นที่ขึ้นอีก 2 เด้ง

  2. thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>