Archive for May, 2013

ตามล่า “มิสเตอร์บาร์โค๊ด ป.ป.ช.” เหลือบองค์กรอิสระ ปลิงดูดเลือดสังคมไทย

จากกรณีที่ปรากฏข้อมูลว่า คนใกล้ชิดของ ป.ป.ช.คนหนึ่ง เดินสายหากินด้วยการ “ตบทรัพย์” หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อต่อรองกับการช่วยเหลือเรื่อง “คดี” ที่ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  [...]

เปิดตัว “บาร์โค๊ด”จอมตบทรัพย์ ลูกพี่ ไอ้แอ๊บ 600(ล้าน) !

21 พฤษภาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อมูลกรณีที่ถูกกล่าวหาว่า “คน ป.ป.ช. เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือคดี” โดยระบุว่า ตามที่มีข่าวแพร่หลายในสื่อมวลชนว่าในปี 2542 ได้เคยมีคนของ สำนักงาน ป.ป.ช. ชื่อ “ไอ้แอ๊บ” ยื่นข้อเสนอขอเงิน 600 ล้านบาท กับ [...]