มติเหล่าทัพ ภายหลังการประชุมร่วมกันของ “พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร” ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) ,“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผู้บัญชาการหารบก (ผบ.ทบ.), “พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย” ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ถึงสถานการณ์การเมืองที่กลุ่มการเมืองใหญ่ 2 กลุ่มจะชุมนุมในวันที่ 5 เมษายน 2557  ออกมาว่า ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร.มีมติร่วมกัน จะทำให้ประชาชนทุกฝ่ายเกิดความปลอดภัย และร้องขออย่าใช้ความรุนแรงในการชุมนุม โดยให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมาย
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมเสียงดังฟังชัด พร้อมกับ “ย้ำ” ว่า “ไม่ต้องการที่จะเป็น “พระเอก” เพียงคนเดียว” !
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า เพราะเหตุใด “พล.อ.ประยุทธ์” จึงไม่ต้องการรับ “บทพระเอก” ?
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า “บทพระเอก” ที่ “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องประกาศปฏิเสธ นั้น “ใคร” เป็นผู้พยายามหยิบยื่นให้ ??
และน่าสนใจยิ่งกว่าคือ คำว่า “พระเอก” ใน “ความหมาย” ของ “พล.อ.ประยุทธ์” นั้นคืออะไร ???

…สถานการณ์การเมืองขณะนี้ ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า เมื่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่งให้การเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557 ถือว่าเป็น “โมฆะ”…สังคมไทยแทบจะไม่มีทางออกใดๆ ให้ผ่านพ้น “สุญญากาศ” ที่เกิดขึ้นไปได้
“ทางออกเดียว” ที่ชัดเจน และมองเห็นว่าเป็น “ทางออกที่สันติวิธีที่สุด” ในบรรยากาศอึมครึมเช่นนี้ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องจัดให้มี “การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย”
ซึ่งถ้าทุกฝ่ายยอมรับและกลับมาเดินไปตามกติกาประชาธิปไตย … ก็นับว่า “การเลือกตั้ง” ยังคงเป็น “ทางออก” ที่ทำให้ประเทศบอบช้ำน้อยที่สุด !!
การจะอ้างว่าต้อง “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” นั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ คิดได้-พูดได้-เสนอได้ แต่ “ต้องตอบให้ได้”เสียก่อนว่า หนทางที่จะนำไปสู่ “การปฏิรูป” ดังที่พูดพร่ำกันมาระยะเวลาหนึ่งนั้น จะสามารถเป็นไปได้ด้วยวิธีการใด ?
โดยเฉพาะ “ด้านกฎหมาย” เนื่องจาก “รัฐธรรมนูญ 2550” ที่ยกร่างโดย “คณะปฏิวัติ 19 กันยายน 2549” นั้นชัดเจนว่า ไม่ได้มีบทบัญญัติมาตราใด ที่เปิดทางให้สามารถ “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ได้
หนทาง “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ที่ “ท่องจำ” ตามกันมานั้น หากจะ“ทำให้ได้”จริงๆ อาจจะต้อง “งดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญ” หรือ “ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญ 2550” ไปเลยหรือไม่ ???
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น…ก็ไม่ต่างอะไรกับ “ฉีกรัฐธรรมนูญ” โดย “คณะบุคคล” ที่อ้าง “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” ทั้งๆ ประเทศไทยเพิ่งผ่าน “การรัฐประหาร-ฉีกรัฐธรรมนูญ” โดยอ้าง “ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” กันมาได้ไม่กี่ปี !!!
ซ้ำร้ายไปกว่านั้น คือกรณีที่บางฝ่ายพยายาม “สร้างทางตัน” เพื่อเปิดช่องให้ “นายกรัฐมนตรีคนกลาง” โดยใช้หนทาง “นายกฯ มาตรา7” ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน
แม้ “บุคคล” ที่จะได้รับการเสนอชื่อ ให้ขึ้นเป็น “นายกฯคนกลาง” หรือ “นายกฯมาตรา 7” จะได้รับยืนยันว่าเป็น “คนดี”ที่เลิศเลอเหนือมนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปมากแค่ไหน แต่ส้นทาง “นายกฯมาตรา 7” นั้นค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะ “ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 2550” ที่กำหนดให้ “นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” !!
ซึ่งถ้าเป้าหมาย “นายกฯคนกลาง” แล้วเดินตามทาง “นายกฯ มาตรา 7” ก็อาจจะต้อง “งดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญ” หรือ “ฉีกรัฐธรรมนูญ” อีกหรือไม่ ??

ปย2
เหล่านี้คือ “คำถามเบื้องต้น” ที่ผู้สนับสนุน “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” และร่วมผลักดัน “นายกฯมาตรา7” ควร “ตอบ” ให้ชัดเจนเสียก่อนที่จะออกมาเรียกร้อง เสนอหนทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย???
เพราะหากสามารถยืนยันได้ว่า จะสามารถไปสู่ “การปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” และ “นายกฯมาตรา 7” ได้โดยตาม “กติกาประชาธิปไตย” และ “ไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ” … ก็จะทำให้คนไทย ใจชื้นได้ระดับหนึ่งว่า จะไม่มีบุคคลกลุ่มใด มาผลักดันให้ “ความหมาย” ของคำว่า “พระเอก” ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ผบ.ทบ. ไปสู่หนทางที่ “ไม่เป็นประชาธิปไตย” !!!

ประการต่อมาคือถ้ากลุ่มอ้าง “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” และพยายามผลักดัน “นายกฯคนกลาง มาตรา 7” ไม่สามารถยืนยันได้ว่าการไปสู่ความต้องการเหล่านั้น จะต้อง “ฉีกรัฐธรรมนูญ” หรือไม่ ? 

ก็เท่ากับว่า “สังคมไทย” มี “ความเสี่ยง” อย่างมาก ที่จะเกิดปฏิบัติการณ์ “ทำลายประชาธิปไตย” ไม่หนทางใดก็หนทางหนึ่ง
และหนทางที่รวดเร็วที่สุดและเป็นไปได้มากที่สุด ก็คือการพยายามปั่นกระแสให้ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เลือก “คำจำกัดความ” ของคำว่า “พระเอก” ให้โน้มเอียงไปในทางที่ใกล้ชิดกับ “เผด็จการ”!!
เพียงแต่การเลือกที่โน้มเอียงไปในหนทางที่ “ไม่เป็นประชาธิปไตย” ดังกล่าวนั้น จะต้องพบเจอกับ “กระแสเรียกร้องการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย” ที่เพิ่มมากขึ้นๆ ทุกวันๆ
ยิ่ง “ไม่มีการเลือกตั้ง” ยาวนานแค่ไหน … พลังแห่งความต้องการประชาธิปไตย ของประชาชนก็จะยิ่งมากขึ้นๆ … เป็นธรรมชาติ !!!
ซึ่ง “พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน” อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ที่เคยเลือกที่จะเล่น “บทพระเอก” ด้วยการ “รัฐประหาร 19 กันยายน2549” และได้ลิ้มรส “ความพ่ายแพ้” ไปแล้ว แบบไม่เหลือสารรูปของ “พระเอก” !!

“บทเรียนความพ่ายแพ้” ลักษณะนี้ พร้อมเกิดขึ้นกับ “เผด็จการ” ตลอดเวลา … แม้บางครั้งมันจะแฝงมาในคราบ “พระเอก” ก็ตาม !!!

 

Related News

Share

About Author

mark