ท้ายที่สุด “การเลือกตั้งทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2557″ ที่ กปปส. พยายาม “ขัดขวาง” ตลอดเวลา ก็ผ่านพ้น “มารผจญ” มาได้อีกขั้นตอนหนึ่ง!!
แม้ “การเลือกตั้ง” จะไม่สะเด็ดน้ำมากนัก เนื่องจาก “ม็อบกบฏ กปปส.” และ “มวลมหาสาวกประชาธิปัตย์ (ปชป.)” ยังคงตั้งหน้าตั้งตาที่จะ “ล้มการเลือกตั้ง-ขัดขวางประชาธิปไตย” ต่อไปอย่างไม่ลดละ !

เรียกว่า “ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็จะเอาด้วยกล” !!! 

โดยล่าสุด เมื่อ 31 มกราคม 2557 “วิรัตน์ กัลยาศิริ” ส.ส.สงขลาและหัวหน้าทีมกฎหมาย พรรค ปชป. ได้ยื่นเรื่องร้องไปยัง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องต่อไปยัง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ให้วินิจฉัยว่า “การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็น “โมฆะ” !!!

และอีกครั้ง ช่วงเย็นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 “องอาจ คล้ามไพบูลย์” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแท่นแถลงข่าว “ขู่ฟ่อๆ” จะยื่นเรื่องให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อส่งเรื่องต่อให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ เป็น “โมฆะ” เช่นเดียวกัน !
“หน้ามืด” กันไปทั้งพรรค … ตั้งหน้าตั้งตาจะ “ล้มเลือกตั้ง-ทำลายประชาธิปไตย” ท่าเดียว !
แต่เมื่อ “ปชป.” จะยื่นเรื่องให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อ “ชง” ให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยล้มเลือกตั้ง … “ทีมงานพระนครฯ” จึงขอพาไปทำความรู้จักกับ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” องค์กร “รับไม้” ต่อจาก “พรรค ปชป.” ในการ “ล้มการเลือกตั้ง” ครั้งนี้อย่างจริงจัง !!!
โดย “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”ถูกบัญญัติขึ้นตาม “รัฐธรรมนูญ 2550” ที่ยกร่างขึ้นภายหลัง “คมช.” เข้ายึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 ซึ่งกำหนดให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวน 3 คน” ที่สรรหามาตาม มาตรา 243 โดยให้มี “คณะกรรมการสรรหา”จำนวน 7 คนประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน และบุคคล ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน” ร่วมกันทำคลอด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ออกมา !!!
โดยในปัจจุบัน “ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง 3 คน” ประกอบด้วย 1.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2. นายศรีราชา เจริญพานิช และ 3.นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า 2 ใน 3 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ “ศรีราชา เจริญพานิช” และ “พรเพชร วิชิตชลชัย” นั้นคือ 2 บุคคลที่ได้รับ “บำเหน็จคณะปฏิวัติ” 19 กันยายน 2549 โดยตรงและเต็มๆ !!!
โดย “ศรีราชา เจริญพานิช” ก็คือ “สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550” และ “คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2550” ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ “คมช.” มาด้วยตัวเอง
ส่วน “พรเพชร วิชิตชลชัย” นั้นก็คือ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)” ในสายของ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ที่ลุกขึ้นมามีตำแหน่งและอำนาจหลังการรัฐประหาร โดย “คมช.” !!! 
สำหรับ “ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ” ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นั้นแม้จะไม่ได้ “มีชื่อรับตำแหน่ง-อำนาจ” จาก “คณะปฏิวัติ” โดยตรงเหมือน “2 ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ข้างต้น  แต่ก็ปรากฏเนื้อหาข่าวว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าไปชิงเก้าอี้ “ส.ว.ลากตั้ง” ในปี 2551 กับเขาด้วย
โดยขณะนั้น ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ในฐานะอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าสู่กระบวนการ “สรรหา ส.ว.”  ( http://news.sanook.com/politic/4/politic_250782.php ) ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2550 ทันที !!

แม้ ท้ายที่สุด ชื่อ “ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ” จะต้องหลุดโผ “ส.ว.ลากตั้ง” ไป แต่ กระนั้นก็ยังได้รับการสรรหา กลับมานั่งในตำแหน่ง “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” อีกรอบในเดือนตุลาคม 2551 และดำรงตำแหน่งมาจนถึงทุกวันนี้ !!!

013

ดังนั้นการที่ “พรรค ปชป.” กระวีกระวาดจะเร่งยื่นเรื่องให้ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพื่อส่งต่อให้ “ศาลรัฐธรรมนูญ” วินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็น “โมฆะ” นั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์อะไร !
เพราะมันก็แค่ “พิธีกรรม” หนึ่ง ของ “เครือข่ายเผด็จการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” ในการเดินหน้าสานต่อเป้าหมาย “ทำลายประชาธิปไตย” !
“พรรคประชาธิปัตย์” ก็…พรรคการเมืองที่มีความชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย !!!
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” 3 คน… เป็นใคร-มาจากไหน ???
“ศาลรัฐธรรมนูญ” 9 คน…เป็นยังไง-มายังไง ???

ตลอดเวลา “องค์กร” เหล่านี้ ทำหน้าที่ได้อย่าง “เป็นธรรม-เป็นกลาง” หรือไม่ ???
….คิดหรือว่า “ประชาชน”  ไม่รู้ !!!

ลากตั้ง51

Related News

Share

About Author

mark