ตลอดการชุมนุมของ “ม็อบกบฎ กปปส.” ที่ผ่านมา 5 เดือน “ศาลรัฐธรรมนูญ” คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ปรากฎชื่อเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด !!!

เพราะไม่ว่าจะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ –โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ 2 ล้านล้าน หรือแม้แต่ทำให้ “การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2557 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การเลือกตั้งโมฆะ” ก็ล้วนแต่เป็นฝีมือ กระบี่มือหนึ่ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ทั้งสิ้น
ล่าสุดก็มีมติเอกฉันท์รับคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ “นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 (7) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้คืนตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แก่ “นายถวิล เปลี่ยนศรี”
หากเปรียบเทียบกรณีที่ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” มีคำสั่ง ให้ “ถวิล เปลี่ยนศรี” พ้นจากตำแหน่ง “เลขา สมช.” ไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่ง “ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 กับการที่ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” มีคำสั่งย้าย “พล.ท.สุรพล เผื่อนอัยกา” ไปเป็น “ที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ” เพื่อตั้ง “ถวิล เปลี่ยนสี” เป็น “เลขา สมช.” เมื่อ 30 มิถุนายน 2552
ก็จะเห็นว่า เป็น “กระบวนการที่มีลักษณะเดียวกัน” โดยมี “คำสั่งโยกย้าย” จากตำแหน่งเดียวกัน “ไปอยู่” ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด
แต่ผลกลับออกมาว่า  “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” …ผิด
ส่วน “รัฐบาลอภิสิทธิ์” … ทำได้ ถูกต้องและไม่ต้องโยกย้ายคนเดิมกลับมาอยู่ในตำแหน่ง
แม้ในส่วนนี้ จะมีผู้พยายามช่วยอธิบายว่าเป็นเพราะ “พล.ท.สุรพล เผื่อนอัยกา” ผู้ถูก “รัฐบาอภิสิทธิ์” โยกย้ายออกจากตำแหน่งนั้นไม่พยายามต่อสู้เองก่อน … รัฐบาลอภิสิทธิ์จึงทำได้ !!!
หากพูดกันแบบ “กำปั้นทุบดิน” แบบนั้น …ก็ต้องถามกลับไปว่า แล้วบรรดา “องค์กรลากตั้ง” ผู้ซึ่งอ้างว่าตัวเอง “รักษาความยุติธรรม-ตรวจสอบ-ถ่วงดุล” ทั้งหลายให้สังคม ไม่ว่าจะเป็น “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.) – ส.ว.สรรหา – ศาลปกครอง มาจนถึงศาลรัฐธรรมนูญ” นั่ง “ดูดาย” ให้ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแบบผิดๆ และไม่เป็นธรรม มากว่า 5 ปี โดยไม่ทำอะไรเลยหรือ ??
พฤติกรรมการ “ดูดาย” และปล่อยให้ “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” กระทำเช่นนั้นอย่างย่ามใจ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี โดยที่ “ส.ว.” และ “องค์กรลากตั้ง” ปล่อยปละละเลยหน้าที่ มันคุ้มค่ากับภาษีประชาชนที่ ผลาญ เป็นเงินเดือน-ค่าตำแหน่งและอื่นๆ แล้วหรือ???
หรือทั้งหมดทั้งมวล เป็นเพราะ เพิ่งมี “ความผิด” เฉพาะกับ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ตาม “ปฏิบัติการพิเศษ”เท่านั้น!!
“ส.ว.สรรหา” และ “องค์กรลากตั้ง” ทั้งหลายควรจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจน ??
เพราะไม่เช่นนั้น คำว่า “2 มาตรฐาน” ที่ “ส.ว.สรรหา” และ “องค์กรลากตั้ง” ถูก “ครหา” จากประชาชนมานาน จะกลายเป็น “ตราประทับ” พฤติกรรม อันเป็น “โลโก้” ของทุกองค์กรชัดยิ่งขึ้น !!!

หวิน2

ในกรณีที่ “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้ “รับคำร้อง” ไว้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม” สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ จากกรณีการแต่งตั้งโยกย้าย “ถวิล เปลี่ยนสี” นั้น ไม่ว่า “ผล” จะออกมาเป็นเช่นไร
แต่สิ่งที่ต้องกลับไปศึกษากันอย่างยิ่งคือ การพิจารณาเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 “ศาลรัฐธรรมนูญ” ได้ “มีมติจำหน่ายคำร้อง” กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอให้พิจารณาวินิจฉัย สมาชิกภาพความเป็น ส.ส. ของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณี “กระทรวงกลาโหม” มีคำสั่งปลด “ร.ต.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ออกจากราชการ เนื่องจากใช้หลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย เพราะไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ขณะนั้น “ศาลรัฐธรรมนูญ” ให้ความเห็นเอาไว้ว่า “เนื่องจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เป็นต้นไป ทำให้ความเป็นสมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สิ้นสุดลง จึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องดังกล่าว” !!
… ยุบสภาเหมือนกัน-ยุบสภาพร้อมกัน-สิ้นสุดสมาชิกภาพเช่นเดียวกัน…แต่ “รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลง” พร้อมกับ “สั่งจำหน่ายคดี วินิจฉัยคุณสมบัติอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สิ้นสุดลง” !!!
แบบนี้เรียกว่า “ยุติธรรม” ใน “มาตรฐานเดียวกัน” หรือ ???

ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ การสั่งให้คืนตำแหน่ง “เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ” ให้ “ถวิล เปลี่ยนสี” นั้น ก็ต้องถามกันให้ ชัดเจนว่า … “ยุติธรรม” … กับ “ประชาชน” ผู้สูญเสียจาก เหตุการณ์ “สลายการชุมนุมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553” ที่ต้องเสียชีวิตนับ 100 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 ราย จากคำสั่งให้สลายการชุมนุมของ “ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)” ยุค “รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่มี “ถวิล เปลี่ยนสี” เป็น “เลขานุการ ศอฉ.หรือไม่ ?

การที่ “ถวิล เปลี่ยนสี” กลับมาครองอำนาจในเก้าอี้ “เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ” ตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้อง “ดูแลความมั่นคงแห่งชาติ” และ “รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตคนไทยทุกคน” ทั้งๆที่ เป็นผู้ที่เคยมีส่วนร่วม ในการออกคำสั่งที่ทำให้ “ประชาชนคนไทย” บาดเจ็บ-ล้มตาย นับน้อยนับพัน เมื่อดำรงตำแหน่ง “เลขานุการ ศอฉ.” เมิ่อปี 2553 นั้น … “ยุติธรรม” กับ “ผู้สูญเสีย” เหล่านั้นหรือไม่ ??

หรือ ผู้เสียหาย-คนเจ็บ-คนตาย เหล่านั้น ไม่ควรได้รับความ “ยุติธรรม” !!!

Related News

Share

About Author

mark